En daglig verksamhet med människan i centrum       ♥       Samarbete med Borås stad enligt valfrihetslagen (LOV)       ♥       Kontakta oss för personlig service på info@sandahem.se
Utvald bild jobba hos Sanda 2

Om oss

Betty Olsson

Betty, grundare och VD på Sanda Hem & Sanda Assistans, har alltid arbetat med människor på ett eller annat sätt. Hennes genuina längtan att få göra skillnad i människors liv präglar hela visionen med Sanda.

En av Bettys styrkor är hennes långa erfarenhet av LSS-frågor från både kommun och privata bolag, som tillsammans med hennes socialpedagogiska utbildning skapar en stabil kunskapsgrund. Behöver du hjälp att ansöka om LSS-insatser eller har andra frågor kring vår verksamhet är Betty den du ska vända dig till!

Fritiden fyller hon gärna med träning, umgänge med vänner & familj samt en avslappnande bastu då och då. Detta förstås om hon inte hänger med familjen på deras smultronställe i Värmland.

Lisen Öberg

”Lisen, som är enhetschef på Sanda Hem, har tidigare arbetat som personlig assistent och Team leader inom Sanda-koncernen.Hon har arbetat med människor på olika sätt en stor del av sitt yrkesliv, och trivs otroligt bra med det.Närmast hjärtat ligger personer med olika funktionsnedsättningar, och deras rätt till en meningsfull vardag.

Lisen bor på en gård i Sjömarken tillsammans med sin sambo, son, katten Vimse och hundarna Herman, Gorm, Bonnie och Hoss.På fritiden umgås hon gärna med familj och vänner, och det finns alltid något att göra hemma på gården.

”Att ge våra deltagare trygga och meningsfulla dagar, se hur det utvecklar och formar dem till positiva och kreativa personer –det gör detta till det bästa arbete man kan ha!”

Vår Policy

Sanda Hem strävar efter att alltid respektera varandra, vilket ibland innebär att
acceptera andra – trots olikheter. Alla människor är olika och vi värnar om allas lika
värde. Vi tycker om humor och skrattar gärna med varandra – men aldrig åt varandra.

Tystnadsplikt och sekretess är mycket viktigt, och vi ser det som absolut
grundläggande för att värna om deltagarens integritet. Vi ser mycket allvarligt på att
bryta mot sekretessen, vilket bland annat inkluderar att det inte är tillåtet att dela
information om arbetet på sociala medier. Endast med deltagaren eller med
vårdnadshavarnas samtycke (över 18 år) kan detta tillåtas, men det bör hanteras
med försiktighet samt med ett professionellt förhållningssätt.

Vi värdesätter lojalitet och att vara lojal innebär bland annat att man inte talar illa
om eller smutskastar arbetsgivaren, anställda eller deltagare inför utomstående. Det är både en rättighet
och en skyldighet för alla att få framföra sin mening, men det ska vara professionellt
och grundat på erfarenhet och sakkunskap.

Vi respekterar fattade beslut och arbetar för att genomföra dem, även om vi
personligen har en avvikande åsikt.

Vi tar tydligt och aktivt avstånd från:
Trakasserier, som enligt lagens definition är ett uppträdande som har ett samband
med någon av diskrimineringsgrunderna, som tex kön, etnisk tillhörighet,
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Givetvis är all form av
trakasserier strängt förbjudna.

Kränkande särbehandling, där avses återkommande negativa verbala eller fysiska handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller brukare på ett kränkande sätt. Det kan leda till utanförskap. Kränkande särbehandling riskerar också att leda till sämre arbetsresultat och samarbetssvårigheter på de arbetsplatser som drabbas. Vår målsättning med arbetsmiljöregler baseras på idén om alla människors lika värde och rätt till lika möjligheter och rättigheter.

Negativa och konfliktsökande attityder. Alla våra medarbetare ålägger sig att
samarbeta med arbetsgivaren och arbetskamrater på ett professionellt sätt. Man kan
exempelvis inte inta ett förhållningssätt som innebär att man hamnar i konflikt med
arbetsledning eller arbetskamrater.

Stäng meny